Πανεπιστήμιο Κρήτης > Σχέδιο Νόμου

Ρυθμίσεις άμεσων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των βαθμίδων της εκπαίδευσης

(1/1)

tanastakos:
Το κείμενο του νέου Νομοσχεδίου

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση