Πανεπιστήμιο Κρήτης > Διάφορα

Αρχικές θέσεις επί του Σχεδίου Νόμου “Ρυθμίσεις άμεσων μέτρων για την εύρυθμη λε

(1/1)

Γιώργος Τζιρίτας:
Παρακαλώ δείτε κείμενο απόψεων επί του "Πολυνομοσχεδίου" του ΥΠΟΠΑΙΘ

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση