Τελευταία μηνύματα

Σελίδες: 1 [2] 3 4 5
11
Διάφορα / Ίδρυση Τμήματος Τουρισμού: άλλη μια γνώμη
« Τελευταίο μήνυμα από AAnast στις Νοέμβριος 29, 2014, 10:53:22 πμ »
Υπογράφοντας αυτό το κείμενο δηλώνουμε πως, κατά την άποψή μας, η συζήτηση περί ίδρυσης Τμήματος Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι άκαιρη και άστοχη.

Η συζήτηση αυτή είναι άστοχη, γιατί γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσφατη, αναφερόμενη στα δεδομένα του 2014, μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και χωρίς να έχει προσδιοριστεί το επιστημονικό πεδίο το οποίο θα θεραπεύει αυτό το Τμήμα. Ποιο θα είναι το επιστημονικό προφίλ και ο χαρακτήρας του; Τι είδους γνώσεις αναμένεται να προσφέρει; Γιατί απαιτείται να ιδρυθεί Τμήμα που θα προσφέρει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και δεν αρκεί εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για αποφοίτους, π.χ., Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων; Πόσοι και ποιων ειδικοτήτων καθηγητές θα το στελεχώσουν; Ποιες κτηριακές και άλλες υποδομές απαιτούνται για τη λειτουργία του; Σε τι θα διαφέρει από τα τουλάχιστον δέκα προγράμματα σπουδών με αντικείμενο τον τουρισμό που λειτουργούν ήδη σε Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστήμια, από τα οποία το ένα στην Κρήτη (Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, εισαγωγική κατεύθυνση 2: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας); Αντιστρέφοντας μάλιστα τη λογική της μελέτης σκοπιμότητας που συντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2007 μπορεί να ερωτηθεί με βάση ποια ακαδημαϊκά κριτήρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης οι σπουδές τουρισμού πρέπει να αποτελέσουν αυτόνομο Τμήμα, εφόσον στα περισσότερα από αυτά τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. έχει κριθεί πως η «διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων», η «τουριστική διοίκηση» ή η «διοίκηση τουρισμού» αρκεί να αποτελεί κατεύθυνση σπουδών, εισαγωγική κατεύθυνση ή τομέα στο πλαίσιο Τμήματος. Η διαδικασία ίδρυσης του Τμήματος προωθείται χωρίς να έχει απαντηθεί καμία από τις παραπάνω ερωτήσεις και άλλες που μπορούν εύλογα να τεθούν.

Η συζήτηση είναι άκαιρη γιατί γίνεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι ήδη υπάρχουσες ακαδημαϊκές μονάδες, διοικητικές υπηρεσίες και δομές μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα χρηματοδότησης και λειτουργίας που αναμένεται να επιδεινωθούν το 2015 και για τα οποία δεν διαφαίνεται καμία προοπτική επίλυσης. Όταν το 2007 το Πανεπιστήμιο Κρήτης ζήτησε από τα Υπουργεία Παιδείας και Τουριστικής Ανάπτυξης την ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης, το έκανε ζητώντας να ενεργοποιηθεί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης 2002-2012, ο οποίος προέβλεπε την ίδρυση στο Ηράκλειο Σχολής Διοίκησης και Πληροφορίας, στην οποία επρόκειτο να ενταχθεί το τμήμα αυτό. Είχε δηλαδή ένα συνεκτικό σκεπτικό που συνδύαζε την ίδρυση ενός τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων προσανατολισμένου στον τουρισμό με την ένταξή του σε μια συναφή σχολή. Σήμερα όμως όλα έχουν αλλάξει. Όχι μόνο ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει πλήρως καταρρακωθεί, αλλά και οι συνθήκες λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, περιλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχουν επιδεινωθεί δραματικά σε σχέση με το 2007.

Σήμερα το θέμα της ίδρυσης του Τμήματος Τουρισμού ανακινείται έξωθεν, χωρίς να προβλέπεται καμία διαδικασία ούτε για την επικαιροποίηση της παλαιάς μελέτης σκοπιμότητας ούτε για τη διαμόρφωση πλαισίου συζήτησης στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αισθανόμαστε ότι μια απόφαση της Συγκλήτου που πάρθηκε πριν από επτά χρόνια, όταν οι συνθήκες στο πανεπιστήμιό μας και στη χώρα ήταν εντελώς διαφορετικές, δεν μπορεί να δεσμεύει σήμερα τα συλλογικά όργανα. Η ίδρυση Τμήματος Τουρισμού εμφανίζεται να υπακούει σε ασαφείς «αγοραίες» ανάγκες. Ακόμη περισσότερο θεωρούμε εξαιρετικά προβληματικά όσα γράφονται στον τύπο για επαφές μεταξύ θεσμικών παραγόντων ερήμην του Πανεπιστημίου Κρήτης με αντικείμενο την ίδρυση αυτού του τμήματος.

Για τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε πως το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα έπρεπε να είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στη συζήτηση περί ίδρυσης Τμήματος Τουρισμού, υπερασπιζόμενο τη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκησή του και την ακαδημαϊκή του αξιοπρέπεια.

Έφη Αβδελά, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αντώνης Αναστασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ηλίας Κολοβός, Επίκουρος Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Σωκράτης Πετμεζάς, Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Υ.Γ. Ενώ ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε αυτό το κείμενο στο forum του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι Υπουργοί Παιδείας και Τουρισμού εξήγγειλαν την ίδρυση του Τμήματος Τουρισμού. Οι εξελίξεις τρέχουν λοιπόν.
12
Μία γνώμη γιά την απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.


 Το θέμα της ίδρυσης Τμήματος που θα ασχολείται με τουριστικά θέματα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το ερώτημα “Ποιά Επιστήμη ή Τέχνη θα θεραπεύει ένα τέτοιο Τμήμα;” είναι καίριο και πρέπει να απαντηθή, γι' αυτήν αλλά και άλλες μελλοντικές όμοιες προτάσεις. Και η απάντηση θα προκαθορίση σημαντικά και πολλά θέματα φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου. Π.χ. (αν ιδρυθή τέτοιο Τμήμα) οι εκπρόσωποί του θα διοικούν κατ’ αναλογία, π.χ. θα καθορίζουν τη διάθεση των πόρων γιά την έρευνα. Πώς θα βρεθούν μέλη ΔΕΠ στο αντικείμενο του Τουρισμού που να έχουν την ικανότητα να κατανοούν και να απαντούν σε τέτοια ζητήματα με ακαδημαικό τρόπο;  Προφανώς, αν δεν μπορούν να βρεθούν, οι συνεπειες γιά όλους θα είναι εξαιρετικά σημαντικές και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αντιμετωπισθή ένα τέτοιο ζήτημα με ευκαιριακά κριτήρια (π.χ. με οικονομικά ανταλλάγματα, οσοδήποτε σημαντικά).
    Θέλοντας να συμβάλω κατά την εμπειρία μου στη συζήτηση, έχω να παρατηρήσω το εξής:
Το νέο σύστημα διοίκησης που έχουμε έχει μία μεγάλη, ήδη, ιστορία στις ΗΠΑ. Το έχω ζησει γιά σχεδόν μία δεκαετία (τα έξι ως μελος ΔΕΠ σε Πολιτειακό Πανεπιστήμιο). Εκεί, όταν τίθενται θέματα που προδικάζουν το μέλλον του Πανεπιστημίου , ο “Πρόεδρος” (αντί του δικού μας Πρυτάνεως) συνηθίζεται να προκαλεί συζήτηση γιά τα θέματα αυτά με τα μέλη ΔΕΠ (ο τρόπος ποικίλει ανά Πανεπιστήμιο και Πρόεδρο). Και μόνο μετά από τη συζήτηση τίθενται τα θέματα προς απόφαση. Αλλοιώς εγκυμονεί ο κίνδυνος να παρθούν αποφάσεις που είτε είναι ανεφάρμοστες είτε θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.
    Γιατί να μην μεταφέρουμε, μαζύ με το σύστημα, και τις άτυπες (αλλά εντελώς απαραίτητες) εθιμικές λειτουργίες του; Και αντί αυτών να μεταφέρουμε μόνο ορισμένα τεχνοκρατικά στοιχεία του; Ένα τέτοιο είναι το ολιγομελές των οργάνων. Ένα άλλο, σχετικό με το θέμα, είναι το οτι σε πολλά Πανεπιστήμια των ΗΠΑ υπάρχουν  “Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων”. Αλλά στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν ΤΕΙ. Δηλαδή ένα Πανεπιστήμιο (ιδίως πολιτειακό) παίζει το ρόλο και του δικού μας Πανεπιστημίου συν του δικού μας ΤΕΙ. Μήπως, με τον τρόπο που μεταφέρουμε εμπειρίες γινόμαστε “επαρχώτες που μιμούνται άκριτα την πρωτεύουσα;”
   Έτσι θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο η συζήτηση αυτή να γίνη δημοσίως και οι εκπρόσωποι των Σχολών να εκθέσουν στα μέλη της κοινότητας  τα επιχειρήματα υπέρ της απόφασης της Συγκλήτου. Να ακουσθούν οι απόψεις (πρωτίστως των ΔΕΠ). Αν τα επιχειρήματα εναντίον της απόφασης της Συγκλήτου διαπιστωθή οτι είναι ισχυροτερα από τα υπέρ, ας αλλάξη η απόφαση. Ας δώση η ίδια η Σϋγκλητος σημάδια γραφής που συνδυάζουν την αποφασιστικότητα με τον ακαδημαικό διάλογο και τη δημοκρατία. Ας εγκαινιάσουμε και νέους θεσμούς (πχ. δημοψηφίσματα γιά σημαντικά θέματα), αν αυτό χρειάζεται. Οι νέοι καιροί απαιτούν και νέους νόες.  Η ηγεσία του Πανεπιστημίου πρέπει να ηγηθή και των αναγκαίων άτυπων αλλά ουσιαστικών λειτουργιών του συστήματος. Αλλοιώς ούτε η έρευνα, ούτε το Πανεπιστήμιο, ούτε το σύστημα, ούτε η ηγεσία θα επιβιώσουν - ειδικά στις συνθήκες κρίσης που ζούμε.

Θανάσης Φειδάς (pheidas@uoc.gr)
13
Διάφορα / Απόψεις Γ. Κομίνη για το Τμήμα Τουρισμού στο ΠΚ
« Τελευταίο μήνυμα από vkostas στις Νοέμβριος 24, 2014, 09:21:59 πμ »
Απόψεις Γ. Κομίνη για το Τμήμα Τουρισμού στο ΠΚ

Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.
14
Διάφορα / Απ: Οδυσσέας Ζώρας: Απόψεις για την κρίση στο Πανεπιστήμιο
« Τελευταίο μήνυμα από tsilimb στις Σεπτέμβριος 08, 2014, 09:49:53 μμ »
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν θέλουμε να βρεθεί κάποια ρεαλιστική λύση για το οικονομικό αδιέξοδο του Πανεπιστημίου, χρειάζεται άμεσα να γίνουν πράγματα στο πλαίσιο των βαθμών ελευθερίας που δίνει ο νέος νόμος.
Η δική μου αίσθηση πάντως είναι ότι έχει μέγιστη σημασία, παράλληλα με τις προτάσεις που αφορούν γενικές κατευθύνσεις και που μάλλον θα υλοποιηθούν σε "κεντρικό" επίπεδο (παρενθετικά, αξίζει μια καλή κουβέντα για τον Πρύτανη που δεν την κάνει κι αυτός με ελαφρά πηδηματάκια τώρα που σφίγγουν οι ... περιστάσεις!), να απαντήσει ο ΚΑΘΕΝΑΣ μας σε ερωτήσεις όπως:
- Τι μπορώ να κάνω ΕΓΩ (που ενδεχομένως είμαι υπεύθυνος Εργαστηρίου, διευθυντής Μονάδας, διευθυντής Κλινικής κλπ) για να βελτιώσω τα οικονομικά του Ιδρύματος;
- Υπάρχει κάποια υπηρεσία, κάποιο προϊόν καινοτομίας, κάποια νέα γνώση που μπορώ να παράξω και να λειτουργήσει ανταποδοτικά για το Πανεπιστήμιο;
- Επειδή οι "Ευεργέτες" σπανίζουν και τα δάνεια καλύτερα να μας λείπουν (...!), υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος λόγος που θα έκανε έναν "επενδυτή" ή κάποιον άλλο "δυνάμενο" να απευθυνθεί στο Εργαστήριό μου, τη Μονάδα μου, την Κλινική μου για υπηρεσίες που θα είχαν προστιθέμενη αξία για το Πανεπιστήμιο (π.χ. υπεργολαβία βασικής, προκλινικής ή κλινικής έρευνας;).

Αν τέτοιου είδους ερωτήματα δεν μας απασχολούν και περιμένουμε σωτηρία "δια ευεργεσίας", την πατήσαμε!
Ομοίως την πατήσαμε και αν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι αρνητικές...

Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης
Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολγίας
15
Διάφορα / Οδυσσέας Ζώρας: Απόψεις για την κρίση στο Πανεπιστήμιο
« Τελευταίο μήνυμα από vkostas στις Σεπτέμβριος 08, 2014, 10:12:44 πμ »
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας στέλνω τις απόψεις μου για την κρίση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Με εκτίμηση,
Οδυσσέας Ζώρας
16
Διάφορα / Ανακοίνωση Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού στο Ρέθυμνο
« Τελευταίο μήνυμα από vkostas στις Σεπτέμβριος 04, 2014, 12:38:57 μμ »
Ανακοίνωση Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού στο Ρέθυμνο για αξιολόγηση Οργανισμού & παραίτηση αντιπρύτανη

17
Παρέμβαση του Καθηγητή Αριστείδη Τσατσάκη στο θέμα της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο και τον παρακάτω σύνδεσμο

http://aristsatsakis.com/el/nea/112-2014-06-20-11-04-41.html
18
Δείτε το άρθρο στο συνημμένο αρχείο.
19
Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Π.Κ. Ρέθυμνο


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Με το συνδυασμό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Ρεθύμνου)

Με το συνδυασμό ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (υποψήφια δημοτική σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Αρκαδίου)
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (υποψήφια δημοτική σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Ρεθύμνου)
ΤΖΕΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (υποψήφια δημοτική σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Ρεθύμνου)
καθώς και οι παλαιοί συνάδελφοι
ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Πηγής)
ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ ΛΙΖΙΑΝΝΑ (υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Άδελε)
20
Διάφορα / Μήνυμα Γιώργου Γραμματικάκη
« Τελευταίο μήνυμα από motakis στις Μάιος 12, 2014, 12:49:59 μμ »
Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ φίλε,

Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου αφιέρωσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, την πρόοδο και την καταξίωση του. Με πολλούς άλλωστε από εσάς, είτε υπήρξατε συνάδελφοι μου είτε ανήκετε στην Διοίκηση και το Τεχνικό του Προσωπικό, είχα την χαρά να συνεργασθώ για την κοινή αυτή επιδίωξη. Το ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα με περιέβαλε πάντα με αγάπη και εκτίμηση, και με εξέλεξε δύο φορές Πρύτανη του Ιδρύματος, αποτέλεσε μια πολύτιμη παρακαταθήκη για μένα. Έτσι, δεν έπαψα στις επόμενες φάσεις και προσπάθειες της ζωής μου, να ενδιαφέρομαι για την πορεία του Πανεπιστημίου, να χαίρομαι για τα πολλά του επιτεύγματα και να συμπαρατάσσομαι για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του.
Η οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα, δεν άφησε φυσικά αλώβητο το Πανεπιστήμιο Κρήτης• και επιφύλαξε πολλά και άδικα δεινά στα μέλη και τις λειτουργικές του ανάγκες. Είναι όμως αξιοσημείωτο, ότι χάρις και στην δική σας συμβολή, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την ορμή και τις αξίες του. Εξακολουθεί μάλιστα να διακρίνεται, μαζί με το αδελφικό του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στον ελληνικό αλλά και στον διεθνή χώρο.
Στην κρίσιμη λοιπόν αυτή περίοδο, έκρινα κι εγώ ότι θα μπορούσα ίσως να συμβάλω στην διαμόρφωση μιας καλύτερης προοπτικής για την χώρα. Η υποψηφιότητα μου για την Ευρωβουλή, που ασφαλώς γνωρίζετε, δεν ήταν εύκολη απόφαση. Με ώθησε όμως η αγάπη του κόσμου αλλά και η προσωπική μου αγωνία, που ταυτίζεται, φαντάζομαι, με την δική σας. Δεν έχει, νομίζω, κύρια σημασία η πολιτική μας τοποθέτηση, ούτε οι προσωπικές μας επιλογές στις επερχόμενες εκλογές. Τις σέβομαι. Η δική μου επιλογή υπήρξε το Ποτάμι, που είναι ένας πολιτικός σχηματισμός με ανοικτούς ορίζοντες και δεν βαρύνεται με κομματικές αμαρτίες του παρελθόντος. Έχω δείξει άλλωστε ότι με ενδιαφέρει η σύνθεση και η συνεργασία, πάντα με άξονα ορισμένες αρχές, και καθόλου ο φανατισμός και οι δογματικές εμμονές.
Σε αυτά τα πλαίσια , θα είναι μεγάλη η χαρά μου – για να μην πω την λέξη συγκίνηση, που έχει και αυτή φθαρεί! – να σας δω σε μια από τις ανοικτές εκδηλώσεις που με αξιόλογους συνυποψηφίους μου οργανώνομε στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Σας αναφέρω συνοπτικά το πρόγραμμα, όσον αφορά τις πόλεις που φιλοξενούν τις Πανεπιστημιακές Σχολές μας:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τρίτη, 13 Μαΐου, ώρα 8 μ.μ.
στον Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου

ΡΕΘΥΜΝΟ
Τετάρτη, 14 Μαΐου, ώρα 8 μ.μ.
στο Δημοτικό Ωδείο
             
Στα Δελτία Τύπου ή στο διαδίκτυο, μπορείτε να δείτε τους συνυποψηφίους μου που συμμετέχουν σε κάθε πόλη, και προσθέτουν νομίζω ένα επιπλέον ενδιαφέρον στις εκδηλώσεις.

Ελπίζω ότι σε μια από τις πόλεις αυτές – ή, ακόμα καλύτερα, και στις δύο! – θα διασταυρωθεί  πάλι ο δρόμος μου με τον κόσμο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα του δοθεί τότε η ευκαιρία να ακούσει τις απόψεις μας. Ακόμα όμως πιο σημαντικό, θα επιτρέψει στους συναδέλφους, στα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου, ή και στους φοιτητές μας, να εκφράσουν τον δικό τους προβληματισμό, την δική τους αγωνία ή ελπίδα.
                       
Με την έγνοια και την εκτίμησή μου, πάντα,
Γιώργος Γραμματικάκης
Σελίδες: 1 [2] 3 4 5